Steeds beter samenwerken door Bespreken en Doen

Het grote voordeel van werken in een team is dat het geheel (veel) groter is dan de som der delen.

Het liefst werk je samen met inspirerende collega's die je ook nog eens proberen verder je te helpen met je persoonlijke ontwikkeling en het behalen van resultaten. Je weet wat de koers van de organisatie en de taak van het team is, en je hebt ruim voldoende vrijheid om je ideeen kwijt te kunnen en om tijd en aandacht te besteden aan de zaken die jij belangrijk vindt. Bovendien werk je met een leidinggevende die je in staat stelt je werk goed te doen en die je stimuleert jezelf continue te ontwikkelen.

Om dit steeds beter te kunnen als partners, directie of managementteam is het belangrijk om met elkaar een aantal zaken te bespreken en een aantal dingen met elkaar te doen. Cruciaal is contact en waardering. Wanneer dit ontbreekt zal elke vorm van samenwerking alleen resultaat opleveren met heel veel kracht en energie. Het loopt veel makkelijker en er zal trekkracht vanuit de teamleden ontstaan wanneer er oprechte aandacht is voor elkaar.

A. Contact - durven teamleden tijd voor elkaar te maken, contact te maken, en zich kwetsbaar op te stellen. Door elkaar te leren kennen, ook persoonlijk, ontstaat meer begrip voor elkaars drijfveren, kwaliteiten en valkuilen.

B. Waardering - hier gaat het meestal niet om bonussen of complimenten. Waarderen draagt bij aan de samenwerking wanneer het gaat over het op waarde schatten van iemand. Teamleden voelen zich gewaardeerd als hun inbreng serieus wordt genomen, als hun kwaliteiten worden herkent, er een beroep op wordt gedaan, als ze ruimte krijgen voor verdere ontwikkeling en meer verantwoordelijkheid krijgen, en als ze worden betrokken bij besluitvorming.

Stel, een teamlid heeft het gevoel dat zijn mening of adviezen niet serieus worden genomen, dan wordt zijn behoefte aan respect en invloed niet vervuld en kan er irritatie, frustratie of boosheid ontstaan. Tijd dus om expliciet te gaan delen en bespreken welke behoeften in werk en samenwerken van de verschillende teamleden belangrijk zijn, en in hoeverre deze nu worden vervuld.

Activiteiten die hierin bijdragen zijn samen lunchen, samen koffiebreak plannen, successen delen, en zo af en toe een borrel en teamuitje, of gezamenlijke sportactiviteit.

Daarnaast wil je als team minimaal een keer per jaar, op een heidag, met elkaar aan viertal zaken bespreken:

1. Passie en Vitaliteit – doen alle teamleden datgene waar ze vol van zijn en is een ieder super vitaal

2. Geloof in gezamenlijk doel – staan alle teamleden achter hetzelfde doel en weten ze waarom ze samenwerken

3. Manier van werken - welke behoefte is er over en weer in de samenwerking en is er duidelijkheid over de gewenste manier van werken zodat teamleden hier steeds beter in kunnen worden, elkaar kunnen helpen en ook aanspreken

4. Kennis en Vaardigheden – kunnen teamleden luisteren, coachen, feedback geven, verkopen en vergaderen en is de kennis die nodig is om te winnen in de markt continue aan boord

Gedrag

Gedrag is uiteraard een van de belangijkste succesfactoren in teams. Om gedrag bespreekbaar te maken en te ontwikkelen maak ik al jaren met veel plezier gebruik van ManagementDrives.

Management Drives helpt personen en teams bij de verbetering van de performance. Hiernaast helpt het bij de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie, de vertaling daarvan naar een heldere strategie en door de mensen ‘gedragen’ plannen.

De methode laat heel snel zien dat personen en ook organisaties bepaalde leidende denkpatronen en gewoontes hebben. Deze denkpatronen worden door ManagementDrives gemeten in de vorm van drijfveren. Het inzicht dat dit biedt geeft nieuwe verrassende invalshoeken. Drijfveren bepalen in hoge mate hoe een individu, team of organisatie functioneert. Datgene wat iemand drijft voorspelt zijn gedrag. Het bepaalt zijn motivatie om dingen wel of niet te doen.

Drijfveren van mensen kan je niet veranderen. Het bijbehorende gedrag kan wel worden ontwikkeld. Goede leiders weten welk leiderschap past bij de verschillende drijfveren en motiveren hun mensen dan ook op hun dominante drijfveren! Zo komen mensen in hun kracht en worden doelstellingen of noodzakelijke veranderingen in de organisatie eerder bereikt.


Dream TEAM door "de kracht van verbinding"

Werken in een team lijkt heel vanzelfsprekend. Succesvol en plezierig samenwerken in een team is niet moeilijk, maar heeft wel bewuste aandacht nodig; het gaat zeker niet vanzelf....

Veel teams zijn gericht op het werken aan resultaat. Het doel wordt benoemd, de taken worden verdeeld, en we gaan 1 x week met elkaar vergaderen om de voortgang met elkaar te bespreken. So far, so good. Na verloop van tijd merken teamleden dat niet iedereen even hard werkt, dat er besluiten worden genomen die niet altijd wordt opgevolgd, dat er onderling irritatie ontstaat en soms zelfs blijft bestaan, en dat de inspiratie en energie minder is dan in het begin.

Bewust en structureel aandacht aan de verbinding tussen teamleden is cruciaal voor duurzaam succes en plezier. Verbinding voelen met anderen is een van de basisbehoeften van mensen. Het ontstaat op het moment dat je je echt begrepen voelt door de ander. Blijkt dat onze hersenen een stofje aanmaken (oxytocine) als we ons verbonden voelen. Resultaat is dat je hierdoor meer open, extravert, en vrijgevig wordt en er vertrouwen onderling ontstaat. Ofwel, het vergroot het plezier dat je hebt van sociale activiteiten en dus van werken in een team.

Teamleden die onderling verbinding voelen durven zich eerder kwetsbaar op te stellen, waarderen onderlinge verschillen, werken met meer plezier, staan meer open voor verandering, en gaan beter om met moeilijke situaties. Dit leidt natuurlijk tot betere besluiten, snellere voortgang, snellere individuele ontwikkeling, en zo tot betere resultaten.

Toch wordt het vaak (onbewust) overgeslagen, deze aandacht voor verbinding. Veelal omdat niet bekend is hoe hiermee te beginnen. Een paar suggesties:

1. Leer elkaar beter kennen. We kunnen al 7 jaar met elkaar samenwerken op 1 kamer en elkaar toch niet echt kennen. Organiseer daarom een dag buiten de werkomgeving met het team en neem tijd om elkaar beter te leren kennen aan de hand van een aantal vragen en werkvormen. Sowieso werkt het buiten zijn en het lopen in de natuur al om elkaar eens vanuit een ander perspectief te zien. Zodra je meer weet van de achtergrond en drijfveren van je collega, en jij zelf ook echt begrepen wordt dan ontstaat er verbinding en kan het team echt gaan functioneren en presteren!

2. Bespreek met elkaar welke ambitie een ieder heeft. Veel ideeen, doelen, ambities leven wel bij de teamleden, maar worden niet altijd expliciet met elkaar gedeeld. Geen tijd, niet belangrijk, vind de ander toch niet interessant; het zijn heel logische gedachten die je weerhouden je ambities te delen met het team. Wanneer je dit juist wel doet, hoor je, en ervaar je waar de overlap en de gezamenlijke ambitie ligt, en dus waar de "trekkracht" gaat ontstaan in het team.

3. Organiseer tijd voor contact en waardering. Uiteraard kennen we de jaarlijkse evaluatiegesprekken, of welke andere benaming daar ook aan is gegeven. Dit is niet wat ik met contact en waardering bedoel. Een dream team organiseert regelmatig tijd en rust voor zichzelf om met elkaar in gesprek te gaan. Luisteren en begrijpen is hierbij belangrijker dan overtuigen en begrepen worden. Ontmoeten en inspireren is hierbij belangrijker dan bespreken en besluiten en actiepunten noteren. Een krachige manier om op deze manier in gesprek te gaan met elkaar is een "haardvuur sessie". Gebruik bijvoorbeeld een "talkingstick" om te horen waar de ander de afgelopen weken of maanden veel energie in heeft gestoken, of wat veel energie heeft gekost.