Daadwerkelijk realiseren van je eigen ambitie

Coaching is een manier om jou te ondersteunen bij het behalen van zelfgekozen doelen. Het is voor mensen die gericht zijn op ontwikkeling en bepaalde doelen willen bereiken.

Een coachtraject is een serie gesprekken die leidt tot inzichten, experimenten en nieuw gedrag. Het draagt bij aan het ervaren van wat jij echt belangrijk vindt, het zien van keuzemogelijkheden en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Mijn aanpak start met zes gesprekken binnen een half jaar. Na vier gesprekken maak ik een kort verslag van de doelen, inzichten, experimenten en voortgang. In het vijfde gesprek bespreken we wat is bereikt en of een volgende serie van zes gesprekken wenselijk is.

Na elk gesprek maak je als cliënt een reflectieverslag. Bovendien bespreken we samen op welke manier je laat weten wat de voortgang is tussen de gesprekken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een ingesproken WhatsApp bericht, door middel van een weekverslag of op een manier die jij zelf bedenkt en prettig vindt.

De formats hieronder kunnen je helpen bij het schrijven van verslagen en tussentijdse updates.

Intakegesprek

Doelstelling

 • Voor welke probleem wil je een oplossing
 • Waarom wil je iets veranderen, en waarom nu

Ambitie

 • Wat zou je het liefste willen
 • Wat is er voor nodig om dit serieus aandacht te geven

Ontwikkeling

 • Wat wil je anders gaan doen
 • Wat heb je te leren zodat je daadwerkelijk je ambitie kan realiseren

Afspraken

 • Hoe zorg je voor de nodige tijd en aandacht om daadwerkelijk te veranderen
 • Wat zou je nog meer kunnen helpen

Verslag coachgesprek

 • Wat hebben we besproken
 • Welke inzichten heb ik opgedaan
 • Wat wil ik anders gaan doen
 • Welke concrete en relatief eenvoudige experimenten ga ik uitvoeren


Keek op de week

Elke week maak je als coachee een update. Hierin staat welke experimenten je hebt uitgevoerd en hoe dit heeft uitgepakt. Verder geef je aan welke ontwikkelingen of gebeurtenissen die week relevant waren voor je.

Wat gaat al beter

Welke experimenten heb ik uitgevoerd en hoe ging dat

Relevante gebeurtenissen deze week

Voorbereiding experimenten

Een experiment is een concreet en eenvoudig uit te voeren activiteit die je helpt het gedrag te ontwikkelen dat je graag wilt.

Als je bijvoorbeeld meer aandacht wilt besteden aan je collega's, dan zou een experiment kunnen zijn: "1 x per week koffie halen voor de teamleden bij mij op de kamer in de ochtend vlak nadat ik op kantoor ben aangekomen". Dit is een concrete activiteit (want het is iets dat je daadwerkelijk kan zien), en eenvoudig uit te voeren (want de drempel voor je om dit te doen is niet groot).

Belangrijk bij het aangaan van experimenten is dat het eenvoudig moet zijn: "leg de lat zo laag mogelijk!!!"

Bedenk je voorafgaand aan het aangaan van experimenten het volgende, en schrijf de antwoorden eens op:

 • Welk gedrag ga ik ontwikkelen
 • Waarom wil ik dat
 • In welke specifieke situatie(s) ga ik dit gedrag uitvoeren
 • Wat ga ik dus concreet doen
 • Wanneer en hoe vaak zie ik dit experiment in mijn agenda terug
 • Welke hulp heb ik nodig
 • Waaraan merk ik dat ik het straks beter doe
 • Op welke manier ga ik het vieren als het me lukt

Borgingsplan

In het laatste gesprek van het coachtraject bespreken we wat je kan doen om de ingezette ontwikkelingen door te zetten en te borgen in je dagelijks bestaan.

De volgende vragen komen aan de orde:

Wat is je belangrijkste motivatie voor het coachtraject en de ingezette ontwikkeling

Welk eindresultaat zie je voor je, waar ben je naartoe aan het werken

Welk inzichten heb je gekregen de afgelopen maanden

Welke experimenten ben je gestart

Zijn er hulpmiddelen die je kunnen helpen om de experimenten door te zetten (apps, reminders, beloning, ...)

Waaraan ga je merken dat je weer terugvalt in oud gedrag (gedrag/emotie/gedachte/fysiek)

In welke situaties is de kans aanwezig dat zich dat voordoet

Wat kan je doen om te reageren op eventuele terugval

Met wie kan je je persoonlijke ontwikkeling bespreken