verbetert Omzet en Samenwerking

Daadwerkelijk realiseren van groeiamitie

Stel je eens voor dat je bedrijf echt stappen maakt. Er is een duidelijke visie en ruimte voor vernieuwing, mensen inspireren en helpen elkaar om resultaat te halen, en tegelijkertijd is er focus op duidelijkheid en de klant.

Waar ben jij het allerbeste in

Graag onderzoek ik waar mensen, teams en organisaties echt goed in zijn en begeleid ze in het realiseren en volhouden van dat wat ze willen bereiken. Dit doe ik door zakelijk en persoonlijk te combineren en heel pragmatisch te werken aan omzetgroei en het verbeteren van samenwerking.

Veranderen is geen doel op zich, maar een middel om de gezamenlijke ambitie van de organisatie of het team daadwerkelijk te realiseren. Duidelijkheid en sturing aan de ene kant en ruimte en aandacht aan de andere kant zorgen voor de juiste mix waardoor veranderen effectief wordt en dus ook leuk kan zijn.

Wil je echt stappen maken dan is integrale aandacht en veelal ook verbetering nodig op 1 of meerdere aspecten van organisatieontwikkeling (Ken Wilber).


De weerbarstige praktijk

In de praktijk gaat het natuurlijk nooit zoals in dat ene boek stond of zoals je van te voren dacht. Ik kom bij elke organisatie ook weer voor verrassingen te staan. Een aantal zaken kom ik echter altijd wel tegen:

Daadwerkelijk realiseren van de strategie

Een heldere en onderscheidende visie en strategie is belangijk. Bijna alle organisaties voeren hun strategie echter helemaal niet uit. Een klant vertelde me onlangs dat hij nog 2 visie en strategierapporten van zijn voorganger (letterlijk) in zijn la had liggen en dat de conclusies en aanbevelingen nog steeds relevant en juist zijn. De organisatie had er alleen bar weinig mee gedaan. De resultaten waren niet slecht de afgelopen jaren, maar marges liepen terug en heel veel potentie is blijven liggen.

Geen actielijstjes maar Acties

Tijdens een veranderproces is het essentieel om iets anders te gaan DOEN; het omzetten van ideeen, intenties en actielijstjes naar activiteiten die je nog niet eerder hebt gedaan en wellicht naar gedrag dat jullie nog niet eerder hebben kunnen volhouden.

Volhouden door plezier en vitaliteit

Ook weet ik uit ervaring dat het super fijn is als je vitaal bent, dat je kan genieten en plezier hebt en dat je een ritme gaat ontwikkelen waarin je elkaar ontmoet, scherp houdt en helpt. Daarom besteed ik expliciet aandacht aan vitaliteit, nooit meer vergaderen en persoonlijke ontwikkeling.