leadership in Business

Steeds beter samenwerken door Bespreken en Doen

Het grote voordeel van werken in een team is dat het geheel (veel) groter is dan de som der delen.

Het liefst werk je samen met inspirerende collega's die je ook nog eens proberen verder je te helpen met je persoonlijke ontwikkeling en het behalen van resultaten. Je weet wat de koers van de organisatie en de taak van het team is, en je hebt ruim voldoende vrijheid om je ideeen kwijt te kunnen en om tijd en aandacht te besteden aan de zaken die jij belangrijk vindt. Bovendien werk je met een leidinggevende die je in staat stelt je werk goed te doen en die je stimuleert jezelf continue te ontwikkelen.

Om dit steeds beter te kunnen als partners, directie of managementteam is het belangrijk om met elkaar een aantal zaken te bespreken en een aantal dingen met elkaar te doen. Cruciaal is contact en waardering. Wanneer dit ontbreekt zal elke vorm van samenwerking alleen resultaat opleveren met heel veel kracht en energie. Het loopt veel makkelijker en er zal trekkracht vanuit de teamleden ontstaan wanneer er oprechte aandacht is voor elkaar.

A. Contact - durven teamleden tijd voor elkaar te maken, contact te maken, en zich kwetsbaar op te stellen. Door elkaar te leren kennen, ook persoonlijk, ontstaat meer begrip voor elkaars drijfveren, kwaliteiten en valkuilen.

B. Waardering - hier gaat het meestal niet om bonussen of complimenten. Waarderen draagt bij aan de samenwerking wanneer het gaat over het op waarde schatten van iemand. Teamleden voelen zich gewaardeerd als hun inbreng serieus wordt genomen, als hun kwaliteiten worden herkent, er een beroep op wordt gedaan, als ze ruimte krijgen voor verdere ontwikkeling en meer verantwoordelijkheid krijgen, en als ze worden betrokken bij besluitvorming.

Stel, een teamlid heeft het gevoel dat zijn mening of adviezen niet serieus worden genomen, dan wordt zijn behoefte aan respect en invloed niet vervuld en kan er irritatie, frustratie of boosheid ontstaan. Tijd dus om expliciet te gaan delen en bespreken welke behoeften in werk en samenwerken van de verschillende teamleden belangrijk zijn, en in hoeverre deze nu worden vervuld.

Activiteiten die hierin bijdragen zijn samen lunchen, samen koffiebreak plannen, successen delen, en zo af en toe een borrel en teamuitje, of gezamenlijke sportactiviteit.

Daarnaast wil je als team minimaal een keer per jaar, op een heidag, met elkaar aan viertal zaken bespreken:

1. Passie en Vitaliteit – doen alle teamleden datgene waar ze vol van zijn en is een ieder super vitaal

2. Geloof in gezamenlijk doel – staan alle teamleden achter hetzelfde doel en weten ze waarom ze samenwerken

3. Manier van werken - welke behoefte is er over en weer in de samenwerking en is er duidelijkheid over de gewenste manier van werken zodat teamleden hier steeds beter in kunnen worden, elkaar kunnen helpen en ook aanspreken

4. Kennis en Vaardigheden – kunnen teamleden luisteren, coachen, feedback geven, verkopen en vergaderen en is de kennis die nodig is om te winnen in de markt continue aan boord


Gedrag

Gedrag is uiteraard een van de belangijkste succesfactoren in teams. Om gedrag bespreekbaar te maken en te ontwikkelen maak ik al jaren met veel plezier gebruik van ManagementDrives.

Management Drives helpt personen en teams bij de verbetering van de performance. Hiernaast helpt het bij de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie, de vertaling daarvan naar een heldere strategie en door de mensen ‘gedragen’ plannen.

De methode laat heel snel zien dat personen en ook organisaties bepaalde leidende denkpatronen en gewoontes hebben. Deze denkpatronen worden door ManagementDrives gemeten in de vorm van drijfveren. Het inzicht dat dit biedt geeft nieuwe verrassende invalshoeken. Drijfveren bepalen in hoge mate hoe een individu, team of organisatie functioneert. Datgene wat iemand drijft voorspelt zijn gedrag. Het bepaalt zijn motivatie om dingen wel of niet te doen.

Drijfveren van mensen kan je niet veranderen. Het bijbehorende gedrag kan wel worden ontwikkeld. Goede leiders weten welk leiderschap past bij de verschillende drijfveren en motiveren hun mensen dan ook op hun dominante drijfveren! Zo komen mensen in hun kracht en worden doelstellingen of noodzakelijke veranderingen in de organisatie eerder bereikt.