leadership in Business

Steeds beter Samenwerken

Het grote voordeel van werken in een team is dat het geheel (veel) groter is dan de som der delen.

Het liefst werk je samen met inspirerende collega's die je ook nog eens proberen verder je te helpen met je persoonijke ontwikkeling en het behalen van resultaten. Je weet wat de koers van de organisatie en de taak van het team is, en je hebt ruim voldoende vrijheid om je ideeen kwijt te kunnen en om tijd en aandacht te besteden aan de zaken die jij belangrijk vindt. Bovendien werk je met een leidinggevende die je in staat stelt je werk goed te doen en die je stimuleert jezelf continue te ontwikkelen.

Om dit steeds beter te kunnen als partners, directie of managementteam is het belangrijk om met regelmaat aandacht te geven aan:

1. Passie en Vitaliteit – doen alle teamleden datgene waar ze vol van zijn en is een ieder super vitaal

2. Geloof in gezamenlijk doel – staan alle teamleden achter de strategische doelstelling en gaan ze er volledig voor

3. Manier van werken - is er duidelijkheid over de manier van werken zodat teamleden hier steeds beter in kunnen worden, elkaar kunnen helpen en ook aanspreken

4. Kennis en Vaardigheden – kunnen teamleden luisteren, coachen, feedback geven, verkopen en vergaderen en is de kennis die nodig is om te winnen in de markt continue aan boord

En last but not least, durven teamleden tijd voor elkaar te maken, contact te maken, waardering te uiten en zo met plezier samen resultaten boeken....Gedrag

Gedrag is uiteraard een van de belangijkste succesfactoren in teams. Om gedrag bespreekbaar te maken en te ontwikkelen maak ik al jaren met veel plezier gebruik van ManagementDrives.

Management Drives helpt personen en teams bij de verbetering van de performance. Hiernaast helpt het bij de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie, de vertaling daarvan naar een heldere strategie en door de mensen ‘gedragen’ plannen.

De methode laat heel snel zien dat personen en ook organisaties bepaalde leidende denkpatronen en gewoontes hebben. Deze denkpatronen worden door ManagementDrives gemeten in de vorm van drijfveren. Het inzicht dat dit biedt geeft nieuwe verrassende invalshoeken. Drijfveren bepalen in hoge mate hoe een individu, team of organisatie functioneert. Datgene wat iemand drijft voorspelt zijn gedrag. Het bepaalt zijn motivatie om dingen wel of niet te doen.

Drijfveren van mensen kan je niet veranderen. Het bijbehorende gedrag kan wel worden ontwikkeld. Goede leiders weten welk leiderschap past bij de verschillende drijfveren en motiveren hun mensen dan ook op hun dominante drijfveren! Zo komen mensen in hun kracht en worden doelstellingen of noodzakelijke veranderingen in de organisatie eerder bereikt.